شرايط اعطای تسهيلات ليزينگ صنعت و معدن
 
خودرو كار1. شرایط عمومی متقاضی:

متقاضي بايد راننده و مذكر  باشد . ( در صورتیکه متقاضی راننده نباشد و ایشان وثیقه ملکی بعنوان تضمین ارائه نماید ، معرفی راننده با مدارک رانندگی بهمراه خود متقاضی امکان پذیر می باشد )

   1.1.سن متقاضي حداقل 23 سال و حداكثر 65 سال باشد.

   1.2.دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه يك يا پايه دو طبق قوانين راهنمائي و رانندگي به تناسب نوع خودرو درخواستي ( گواهينامه هاي ب1 و ب2 مورد تاييد نمي باشد در غیر اینصورت مطابق بند 1 عمل خواهد شد )

   1.3.متقاضی خودرو كاميون و كشنده بايد داراي كارت هوشمند يا دفترچه كار معتبر باشد .

   1.4.متقاضی بايد گواهی همكاری با شركتهای حمل و نقل/كارت هوشمند / دفترچه كار يا بارنامه ارائه نمايد .2. میزان تسهیلات:

   2.1.تسهيلات اعطايی بر اساس شرايط و امكانات متقاضی حداكثر تا 70 درصد قيمت خودرو می باشد كه سقـف تسهيلات بــــــر اســـاس اعتبار سنجي های انجام شده توسط كارشناس ليزينگ تعيين می گردد .3. مدت تسهیلات:

   3.1.مدت تسهيلات براي كاميونت و براي كاميون و كشنده حداكثر 60 ماه مي باشد .4. نرخ سود تسهیلات:

   4.1.نرخ سود تسهيلات براساس آخرين مصوبات بانك مركزی تعيين می گردد كه نرخ سود در سال جاری 21 % مصوب بانكی می باشد.5. تضامين براساس سقف تسهيلات :

   5.1.تا سقف 1000 ميليون ريال تسهيلات:

یک يا دو نفر ضامن معتبر و مورد وثوق( یک نفر كارمند يا كاسب که اقساط متقاضی نباید از دو سوم درآمد ضامن تجاوز نماید . در غیر اینصورت به تایید کارشناس لیزینگ , معرفی ضامن دوم ضروری می باشد ) - يك فقره چك به مبلغ اصل + فرع تسهيلات 
+ بیمه های آتی -  يك فقره چك به مبلغ نصف اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - سفته به مبلغ اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - وكالت فك پلاك 

   5.2.بيش از 1000 ميليون ريال تسهيلات:

وثيقه ملكي بلامعارض ، ارزنده ، شهري و سهل البيع داراي پايانكار شهرداري به ميزان 120%  مبلغ تسهيلات- يك فقره چك بــه مبلغ اصل + فرع تسهيلات 
+ بیمه های آتی -  يك فقره چك به مبلغ نصف اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - وكالت فك پلاك و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معادل 120 درصد مبلغ تسهيلات 6. شرایط ضامنین:

6.1. مدارك شغلی ضامن كارمند رسمی ( براي تسهيلات تا سقف 1000 ميليون ريال ):

      6.1.1.گواهی اشتغال بكار و كسر از حقوق ( رسمي بودن كارمند صراحتاً در گواهي قيد شود ) + آخرين حكم كارگزيني + آخرين فيش حقوقی ( اقساط متقاضی نباید از دو سوم درآمد ضامن تجاوز نماید ، در غیر اینصورت ضامن دوم اخذ می گردد ) كپي  برابر اصل تمام صفحات شناسنامه+ كارت ملي +كارت پايان خدمت+پرينت حساب جاری سه ماهه +گواهي امضاء محضری+ مستندات محل سكونت (اجاره نامه/ سند مالكيت / استشهاديه محلی با تاييديه مسجد يا شورای محل)6.2. مدارك شغلي ضامن كاسب :

      6.2.1. كپي برابر با اصل جواز كسب معتبر كه مورد تاييد كارشناس ليزينگ باشد + مستندات محل كسب

    6.2.2. كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه+ كارت ملي +كارت پايان خدمت+پرينت حساب جاري سه ماهه +گواهي امضاء محضری+ مستندات محل سكونت (اجاره نامه/ سند مالكيت / استشهاديه محلی با تاييديه مسجد يا شوراي محل)

      6.2.3. مدارك وثيقه ملكی: كپی تمام صفحات سند مالكيت + گواهی پايانكار شهرداری + مدارك شناسايی صاحب ملك* ماليات بر ارزش افزوده سود تسهيلات اعطايی بر عهده متقاضي بوده كه طبق اعلام اداره امور اقتصادی و دارائی در هنگام عقد قرارداد محاسبه و دريافت خواهد شد.

** تمام مدارك می بايست در قطع A4  تهيه و توسط دادگستری و يا دفاتر اسناد رسمی كپی برابر با اصل شوند.شرايط فوق تا اطلاع ثانوی قابل اجراء می باشد و در صورت هرگونه تغيير در شرايط ، اعطای تسهيلات بر اساس شرايط جديد انجام خواهد.

 
تلفن تماس 021_84225228 021_84225225 021_84225256
021_84225229 021_84225230