جهت دریافت تسهیلات در سایر حوزه ها (به شرح ذیل) با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن: 84225225-021

84225228    84225229   84225230   84225256


سایر حوزه ها :

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش نفت، گاز و پتروشيمی

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش ماشین آلات و تجهیزات معدن و راه سازی

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش حمل و نقل هوايی، دريايي و زمینی (سواری و کار )

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش كشاورزی و امور دامی

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش پیمانکاری و خدمات

      اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing)  در بخش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

       اعطای تسهيلات اجاره اعتباری (Leasing) در بخش پزشکی و دندانپزشکی