انواع روش های لیزینگ:
                       باتوجه به گستردگي دامنه صنعت ليزينگ (واسپاری) در جهان، نوآوري ها و تكنيك هاي عملياتي گوناگون اين صنعت در زمينه هاي مختلفي كاربرد يافته است. عمليات ليزينگ به انواع گوناگوني طبقه بندي شده است كه به طور خلاصه، به روش هايي كه بيش تر جنبه كاربردي دارند، اشاره مي شود:
1- ليزينگ عملياتي (Operating Lease): ليزينگ عملياتي قديمي ترين و ساده ترين نوع و روش عمليات ليزينگ است كه براساس آن قرارداد با مستاجر (متقاضي) فقط به  قصد بهره برداري و برخورداري از كالا (مورد اجاره) منعقد مي شود و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده مي شود. در اين نوع ليزينگ معمولا صد درصد بهاي مورد اجاره توسط موجر تامين مي شود.
2- ليزينگ مالی یا سرمايه اي (Financial Or Capital Lease): ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري مشابهت كامل با عقد اجاره به شرط تمليك مندرج در قانون عمليات بانكي  بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري است. اين نوع عمليات ليزينگ در نوع خود يكي از پيشرفته ترين شيوه هاي ليزينگ در جهان محسوب مي شود كه امروزه به دليل ماهيت آن از لحاظ پيش بيني امكان تمليك مورداجاره توسط مستاجر (متقاضي)، گستره وسيعي از مبادلات اعتباري را دربر گرفته است.
_ اين نوع از عمليات ليزينگ داراي انواع مختلف به شرح زير است:
- روش ليزينگ يا اجاره اعتباري كمك فروش (Sales - Ail Lease): در اين روش بين شركت ليزينگ (موجر) و شركت توليدكننده توافق مي شود كه براساس آن، توليدكننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاري بخشي از كالاهاي توليدي خود به صورت نقد و اقساط، اعلام و عرضه كند. از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش مي دهد. شركت ليزينگ نيز توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهاي اجاره اعتباري به متقاضيان واگذار مي كند. امروزه استفاده از اين شيوه در كشورهاي پيشرفته جهان از گستردگي قابل توجهي برخوردار است و با بهره مندي از اين روش، توليدكنندگان به موفقيت هاي چشم گيري در بازاريابي و افزايش فروش محصولات توليدي خود دست يافته اند.
- روش ليزينگ اهرمي يا اجاره اعتباري سه جانبه (Leveraged Lease): در اين روش جهت اجاره كالاهایي با قيمت بسيار بالا مانند كشتي ها، هواپيماها، ماهواره ها، تاسيسات عظيم نفتي و... به كار گرفته مي شود. شركت ليزينگ با استفاده از تسهيلات بانكي يا موسسات مختلف مالي ديگر، منابع لازم براي اجاره اهرمي را تامين مي كند و از سوي ديگر، با استفاده از منابع ياد شده اقلام مورد تقاضا را در چهارچوب قراردادهاي ويژه به متقاضيان واگذار مي كند. براساس ماهيت، اين شيوه از عمليات ليزينگ بايد به صورت سه جانبه منعقد و مبادله شود.
- روش ليزينگ خريد و اجاره مجدد (Purchase and Lease Back): براساس اين روش، متقاضيان به منظور تامين نقدينگي مورد نياز، ماشين آلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شركت ليزينگ مي فروشند و دوباره همان كالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباري به متقاضي واگذار مي كنند. به اين ترتيب، ضمن تامين نقدينگي مورد نياز متقاضي، در پايان قرارداد، مجددا مالكيت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق می گیرد.
- روش ليزينگ برون مرزي (Cross Border Lease): براساس اين روش، اجاره دهنده (موجر) و اجاره كننده (مستاجر) مقيم دو كشور مختلف هستند. اين نوع از عمليات ليزينگ معمولا بخش عمده اي از جريان انتقال كالاهاي سرمايه اي از كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه را پوشش مي دهد. اين شيوه از ليزينگ ايجاب مي كند كه موجر به منظور پوشش ريسك هاي احتمالي، از نقطه نظرات گوناگون ناشي از بروزتحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ...، كه ممكن است بر نحوه نقل و انتقال هزينه هاي مالي حاصل از عمليات اجاره و نيز مسايل و مقررات ارزي و ساير موارد تاثير منفي بگذارد، پيش بيني هاي لازم را به عمل آورد.