اطلاعیه درخواست تکمیل مشخصات سهامداران لیزینگ صنعت و معدن(شرکت سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) که تا کنون اقدام به تکمیل و ارسال مشخصات سهامداری (فرم پیوست) ننموده اند درخواست میگردد به منظور ارائه خدمات بهتر از سوی شرکت به سهامداران گرامی فرم ذیل را تکمیل و به آدرس شرکت به نشانی : تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان توپچی- پلاک 9- طبقه چهارم واحد امور سهامداری - کد پستی 1558913714 و یا به نمابر امور سهام به شماره 02184225413 و یا به پست الکترونیک saham@imlco.ir ارسال نمائید.

جهت تمکیل مشخصات فرم ذیل را دانلود نمایید.

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران لیزینگ صنعت و معدن