سهامدار گرامی، برای ارائه خدمات بهتر به شما، مایلیم نظرتان را درباره کیفیت خدمات خود بدانیم. لطفا" میزان رضایت خود را با توجه به خدمتی که از امور سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن دریافت کرده اید، با مشخص کردن گزینه مناسب (با توجه به معیار امتیاز دهی) ابراز کنید.

 اطلاعات عمومی