شركت ليزينگ صنعت و معدن در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور و در جهت انجام و ايفاي رسالت خويش مصمم است ضمن توسعه حجم فعاليت هاي خود در كليه زمينه هاي مورد فعاليت، اهداف زير را نيز در سرلوحه فعاليت خويش قرار دهد:
- ايجاد و افزايش توان خريد كالاهاي سرمايه اي براي اشخاص حقيقي و حقوقي
- كمك در جهت تحقق رفاه اجتماعي با ايجاد توان خريد بيشتر و قرار دادن كالاهاي مصرفي بادوام در سبد خريد خانوار
- تجهيز ناوگان حمل ونقل زميني داخلي و بين المللي و كمك در جهت ارزآوري و جلوگيري از خروج ارز
- در اختيار قرار دادن ابزار و لوازم كار در جهت تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسي
- حمايت از توليدات داخلي، كمك به روان شدن چرخه توليد آنها از طريق گسترش بازار عرضه محصولات توليدي و ايجاد تقاضا
- كمك به ايجاد اشتغال و جلوگيري از افزايش بيكاري
- مشاركت در سياست هاي دولت و كمك به حفظ سرمايه هاي ملي از طريق جايگزيني ماشين آلات و خودروهاي جديد، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا، تعديل استهلاك مولفه هاي موثر در بخش هاي صنعت، معدن و حمل و نقل
- ايجاد شرايط مناسب بمنظور استفاده بخش هاي مختلف از تكنولوژي روز
- افزايش سود سهامداران
- افزايش بازده دارايي ها
- كاهش آهنگ رشد و نسبت معوقات
- افزايش حجم عملكرد و اعطاي تسهيلات
- افزايش رضايت مشتريان وكيفيت خدمات
- رهبري خدمات و افزايش سهم بازار (توسعه فرايند بازاريابي)
- بهبود و ساده سازي فرايندهاي عملياتي
- افزايش سهم مشتريان گروهي (تفاهم نامه)
- افزايش مشاركت شعب و جذب سريع مشتريان
- آموزش و ارتقاي منابع انساني
- گسترش خدمات ليزينگ الكترونيكي
- بهينه سازي پرتفوي فعاليت
- نوآوري و ارائه روش هاي نوين وصول مطالبات معوق