سلام
   عضو محترم پورتال لیزینگ صنعت و معدن، ضمن تشکر از انتخاب و عضویت شما، خواهشمند است جهت تکمیل مشخصات کاربری پورتال لیزینگ، فرم ذیل را تکمیل فرمایید.
شایان ذکر است، این فرم به منزله تکمیل و گروه بندی اعضایی است که مشخصه های کاربری ایشان تکمیل نشده است و یا به اشتباه بیش از یک نام کاربری ثبت شده است. به منظور سامان دهی و دسترسی هر یک از گروه ها به محتوای مورد درخواست خود؛ لازم است تا اطلاعات جامع تری برای گروه بندی ایشان در نظر گرفته شود. ( اطلاعات اقساط ، ارتباط با سیستم پرداخت آنلاین، فصلنامه، خبر نامه و ... ).
بدیهی است پس از ساماندهی، کلیه اعضایی که عضویت آنها به دلیل عدم اطلاعات نا مشخص تایید نشده باشد و به هیچیک از گروه های اعضاء تخصیص داده نشده باشند، حذف خواهند شد.
مدیریت پورتال، از همکاری شما تشکر و قدردانی می نماید.