صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه نخست /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
آدرس شعبه ها /home/IMLBranch.aspx
لیزینگ /home/Leasing.aspx
آدرس شعبه های لیزینگ /home/Branch.aspx
درباره ما /about/index.aspx
ماموریت و چشم انداز /aboutus/page2.aspx
منشور اخلاقی /aboutus/page3.aspx
خط مشی کیفیت /aboutus/page4.aspx
نمودار سازمانی /aboutus/OrganizationChart.aspx
تاریخچه لیزینگ صنعت و معدن /aboutus/History.aspx
اهداف و استراتژی /aboutus/Strategy.aspx
افتخارات و گواهینامه ها /aboutus/Certificate.aspx
هیئت مدیره /aboutus/BoardOfDirectors.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
سهامداران /AssayShim/Stockholder.aspx
_خودرو کار /ActivityUnit/JobCar.aspx
_خودرو سواری /ActivityUnit/RidingCar.aspx
_سایر حوزه ها /ActivityUnit/etc.aspx
_حوزه فعالیت /ActivityUnit/Activity.aspx
امور پژوهشی /CommunityResearch/page1.aspx
تعریف لیزینگ /CommunityResearch/LeasingDescription.aspx
انواع روش های لیزینگ /CommunityResearch/LeasingMethod.aspx
انواع قراردادها /CommunityResearch/ContractKinds.aspx
کتب /CommunityResearch/Books.aspx
مزایای لیزینگ /CommunityResearch/Benefits.aspx
گزارشات عملکرد هیئت مدیره /section10/page2.aspx
صورتهای مالی /section10/page3.aspx
درخواست فصلنامه /section11/page1.aspx
IT_Report /section12/page1.aspx
IT_Community /section12/page2.aspx
ارسال فرم گزارش /section13/page1.aspx
تکمیل فرم /message/FormLoad.aspx
Skin /section14/Skin.aspx
فروش لیزینگی سایپا دیزل /CommuniqueFacilities/saipadiesel.aspx
فروش لیزینگی ایران خودرو دیزل /CommuniqueFacilities/iranKhodroDiesel.aspx
فروش لیزینگی محصولات آمیکو /CommuniqueFacilities/AmicoProducts.aspx
فروش لیزینگی محصولات میتسوبیشی /CommuniqueFacilities/MitsubishiProducts.aspx
فروش لیزینگی خودروهای سواری داخلی و خارجی /CommuniqueFacilities/Automobile.aspx
اطلاعیه تسهیلات /CommuniqueFacilities/Title.aspx
نظرسنجی ویژه سهامداران /Advice/Adhoc.aspx
پیوست /Edu/Peyvast.aspx
تازه های لیزینگ /Prospectus/Leasing.aspx
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه /Prospectus/Display.aspx
مدیر نخبه جهادی _ همایش روز ملی خلیج فارس /Prospectus/best-part.aspx
انتخاب شرکت لیزینگ صنعت و معدن بعنوان برند شایسته ملی کشور /Prospectus/DecentSign.aspx
فید وب_ فصلنامه ره آورد /Publication/RSS.aspx
سهامداران /Scholarship/Stocker.aspx
صاحبان سهام /Scholarship/DebenturesOwner.aspx
شرایط /Equipment-Leasing/Conditions.aspx
شرایط /Real-Eastate/Conditions.aspx
قوانین و مقررات /Regulation/Laws.aspx
کاربردی /Software/App_General.aspx
نمایشگاه /News/fair.aspx
تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام /section10/Communique/page3.aspx
اطلاعیه صدور مجوز افزایش سهام /section10/Communique/page4.aspx
زمان پرداخت سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن /section10/Communique/page5.aspx
مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 93/09/30 /section10/Communique/page6.aspx
تکمیل اطلاعات سهامداران /section10/Communique/page7.aspx
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 94/09/30 /section10/Communique/page8.aspx
اطلاعیه سهامداران /Stockholder/CommuniquePortfolio/Title.aspx
گزارشات عملکرد هیئت مدیره /section10/ReportDirectorate/page1.aspx
صورتهای مالی /section10/propertyTable/page1.aspx
اطلاعات مالی پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 /Stockholder/propertyTable/page2.aspx
مهلت حق تقدم خرید سهام /Stockholder/Communique/section1/page1.aspx
تصمیمات عمومی مجمع عمومی صاحبان سهام /Stockholder/Communique/-/page1.aspx
اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه /Stockholder/Communique/JustificationEmission/page1.aspx
زمان پرداخت سود سهام /Stockholder/Communique/PortfolioFroit/page1.aspx
مجمع عمومی عادی سالیانه /Stockholder/Communique/Society/page1.aspx
تکمیل اطلاعات سهامداران /Stockholder/Communique/ActionaryInfoCompletion/page1.aspx
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده /Stockholder/Communique/InvitationPoster/page1.aspx
سوالات متداول /help/QuestionAnswer/FAQ.aspx
سوالات متداول لیزینگ /help/QuestionAnswer/LeasingFAQ.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx