جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

ایجاد فرهنگ ریسک ‌آگاهی نیازمند این است که سازمان‌ها از مدیر ارشد ریسک و مدیران ارشد فراتر بروند و ملاحظات مربوط به ریسک را در بنیان موسسه القاء کنند. تلاش‌های مدیریت جامع ریسک در سطح بنگاه باید به صورتی باشد ‌که اصول مهم و اهداف مدیریت ریسک توسط کلیه کارمندان درک شوند. این تلاش‌های ارتباطی می‌تواند شامل آشناسازی کارمندان توسط مدیران ارشد در راستای تشریح تعهد آن‌ها نسبت به برنامه مدیریت ریسک باشد. فرهنگ ها در پذیرش ریسک تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرند که شامل مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه هستند.

تقريباً به مدت 10 سال است كه اطلاعات صنعت ليزينگ ايران در شركت ليزينگ صنعت و معدن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. از سال 83 كه تنها 8 شركت عضو كانون شركتهاي ليزينگ بوده و اطلاعات عملكرد خود را گزارش نمودند، تاكنون كه 27 شركت به عضويت كانون شركت-هاي ليزينگ درآمده اند. در اين مقاله به بررسي روند فعاليت شركتهاي ليزينگ و خصوصاً نحوه رفتار آن ها در حوزه هاي عملكردي مختلف پرداخته شده و از ارائه اطلاعات سهم بازار و رتبه بازار بدليل رعايت اطلاعات خصوصي شركت هاي ليزينگ خودداري شده است.

گزارش ليزينگ جهاني وايت كلارك در حدود 30 سال است كه عملكرد صنعت ليزينگ را ردیابی مي-كند. در سال 2011 صنعت ليزينگ پس از بحران اقتصادي جهاني رو به بهبود نهاد. اما هنوز موج هاي تكان دهنده بسياري مشهود است.

اقتصاد آلمان به مسیر رو به رشد خود بازگشته است. ضريب اطمينان کسب و کار در بالاترین حد خود از سال 2011 قرار گرفته است. برای اولین بار در ماه ژوئن 2014 شاخص DAX از 30 شرکت بزرگ آلمانی در سطح بالاي 10000 واحد قرار گرفت و حتی شاخص MDAX نيز در وضع خوبي بوده است.

سال هاي آتي را مي توان دوره اي حياتي براي ليزينگ هواپيما در جهان دانست و مسلما اين اهميت براي صنعت هوايي ايران بيشتر نيز خواهد بود. سرمايه گذاران جديدي تمايل ورود به اين بازار را دارند. بازيگران اصلي صنعت هوايي شامل توليدكنندگان، خطوط هوايي، بانك ها و شركت هاي ليزينگ هستند. آن ها در پي جذب سرمايه گذار بوده و البته مي بايست به توسعه محصولات جديد مالي نيز بينديشند.