جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

سال هاي آتي را مي توان دوره اي حياتي براي ليزينگ هواپيما در جهان دانست و مسلما اين اهميت براي صنعت هوايي ايران بيشتر نيز خواهد بود. سرمايه گذاران جديدي تمايل ورود به اين بازار را دارند. بازيگران اصلي صنعت هوايي شامل توليدكنندگان، خطوط هوايي، بانك ها و شركت هاي ليزينگ هستند. آن ها در پي جذب سرمايه گذار بوده و البته مي بايست به توسعه محصولات جديد مالي نيز بينديشند.