جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

سال هاي آتي را مي توان دوره اي حياتي براي ليزينگ هواپيما در جهان دانست و مسلما اين اهميت براي صنعت هوايي ايران بيشتر نيز خواهد بود. سرمايه گذاران جديدي تمايل ورود به اين بازار را دارند. بازيگران اصلي صنعت هوايي شامل توليدكنندگان، خطوط هوايي، بانك ها و شركت هاي ليزينگ هستند. آن ها در پي جذب سرمايه گذار بوده و البته مي بايست به توسعه محصولات جديد مالي نيز بينديشند.

تقريباً به مدت 10 سال است كه اطلاعات صنعت ليزينگ ايران در شركت ليزينگ صنعت و معدن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. از سال 83 كه تنها 8 شركت عضو كانون شركتهاي ليزينگ بوده و اطلاعات عملكرد خود را گزارش نمودند، تاكنون كه 27 شركت به عضويت كانون شركت-هاي ليزينگ درآمده اند. در اين مقاله به بررسي روند فعاليت شركتهاي ليزينگ و خصوصاً نحوه رفتار آن ها در حوزه هاي عملكردي مختلف پرداخته شده و از ارائه اطلاعات سهم بازار و رتبه بازار بدليل رعايت اطلاعات خصوصي شركت هاي ليزينگ خودداري شده است.