بسمه تعالی


اطلاعيه  

شماره پیگیری:  207335

شركت:  ليزينگ صنعت و معدن

كد صنعت:  659102

نماد:  ولصنم                                                                                                                     


موضوع:  آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1394/09/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت  10:00 روز شنبه مورخ 1394/02/19 در محل تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان خرمشهر روبه روی پمپ بنزين پلاک 61 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساير موارد

توضيحات:

اخذ تصميم نسبت به ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.♦ جهت مشاهده اطلاعیه فایل pdf  زیر را دانلود فرمایید.

دانلود فایل