اطلاعات هیأت مدیره

اعضای هيئت مديره

شخصيت حقوقي عضو هيأت مديره سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند رییس هیأت مدیره- موظف
بانک صنعت و معدن نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل – موظف
کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشان عضو هیأت مدیره – موظف
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن عضو هیأت مدیره – غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران عضو هیأت مدیره – غیرموظف

لیـزینـگ صنعـت و معـدن (سهامی عام) دارای نیم قـرن تجـربه و پیشـگام در صنعـت لیـزینـگ