ليزينگ ايالات متحده

فصلنامه 6

ليزينگ ايالات متحده

داده ‏های اقتصاد كلان:

رشد توليد ناخالص داخلی

درصد(%)

2007

5.2

2008

2.1

2009

(2.1-)

 

روند توليد ناخالص داخلی: صعودی

نرخ تورم فعلی:  1.1%

نرخ تورم:  ثابت

 

نرخ ارز  (سال 2010)

يك دلار آمريكا =  پول محلي

يك يورو= 1.30 دلار

 

آمار

بازگشت دارايي‏ها : 0.6%

بازگشت حقوق صاحبان سهام: 5.2%

متوسط هزينه ساليانه : 1.6%

 

ليزينگ ايالات متحده از سال 1970 آغاز به‏ كار كرد.

حجم فعاليت ساليانه  ليزينگ:

تجهيزات و اموال

دلار آمريكا

2007

684.000.000.000

2008

671.000.000.000

2009

518.000.000.000

جمع

دلار آمريكا

2007

684.000.000.000

2008

671.000.000.000

2009

518.000.000.000

 

روند حجم فعاليت‏هاي ليزينگ: ثابت

درصد نفوذ فعلي ليزينگ: 55% (براي تجهيزات مالی)

تعداد موجرهاي فعال ليزينگ : 400

 

سهم بازار

درصد(%)

بانك‏ها و زيرمجموعه ‏های بانك

47

ليزينگ‏های مستقل

21.5

ليزينگ‏های وابسته به توليدكنندگان

31.5

 

انواع ليزينگ

درصد(%)

ليزينگ مالی

63.9

ليزينگ‏ عملياتی

36.1

 

انواع ديگر ليزينگ پيشنهادي توسط موجرها : وام‏ها

انواع معاملات ليزينگ:

 • 1- مستقيم
 • 2- واسطه‏اي ( شركت‏ها و فروشنده‏ها)
 • 3- شخص ثالث (دلا‏ل‏ها و غيره)

انواع موجرها:

 • 1- تجاری
 • 2- دولتی (به‏ندرت توسط دولت و يا شهرداری انجام مي‏گردد.)

 

سهم هريك از حوزه ‏های فعاليت (12ماه در سال 2009):

حوزه فعاليت

درصد(%)

كشاورزی

9.3

اتومبيل (سفری )

0.7

وسائط نقليه تجاری

16.8

ساخت و ساز

7.7

انرژی

3.9

اثاثيه و لوازم خانگی

3.2

كارخانه‏ های صنعتی و توليدی

3.2

فن‏آوری اطلاعات

26.6

مواد اوليه

2.4

پزشكی

7.5

معدن

1.2

ماشين‏های اداری

7.2

چاپ

0.5

املاك و مستقلات

0

مخابرات

1.4

نساجی

0

حمل و نقل

0

ساير

8.5

 

تأمين سرمايه

منابع مالي در دسترس صنعت ليزينگ:

 • وام‏های بانكی
 • 1- تنزيل جريان نقدی (Recourse) 
 • 2- تنزيل جريان نقدي (Non-Recourse)
 • 3- خطوط اعتباری با فرصت پرداخت اوليه
 • 4- وام بر اساس ارزش باقي‏مانده پرتفوی
 • 5- وام‏های وثيقه ‏ای برای ليزينگ‏های اهرمی
 • 6- خطوط اعتباری قابل تجديد
 • 7- وام‏های دوره‏ای
 • بازار سرمايه
 • 1- اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال
 • 2- اوراق قرضه
 • 3- اوراق بهادار
 • منابع شخصی
 • 1- وجوه درآمد
 • 2- سرمايه اشخاص
 • 3- اوراق بهادار
 • 4- وام‏های شخصی
 • ساير
 • 1- توسعه نهادهای مالی
 • 2- شركت‏های بيمه
 • 3- وجوه بازنشستگی
 • 4- سپرده عمومی
 • 5- وجوه مستقل

قوانين ناظر بر ليزينگ:

 • ليزينگ هاي مستقل غيرقانونی هستند.
 • حداقل سرمايه مورد نيازوجود ندارد.
 • موجر هاي غير بانكی سپرده هاي عمومي را نمي‏توانند بپذيرند.
 • بانك‏ها مجازند مستقيماً در ليزينگ وارد شوند.
 • ماليات:
  • استهلاك ماليات در ليزينگ مالی توسط مستأجر پرداخت مي‏گردد.
  • استهلاك ماليات در ليزينگ عملياتی توسط موجر پرداخت مي‏گردد.
 • حسابداری:
  • استانداردهاي حسابداري IAS/IFRS مورد استفاده قرار نمي‏گيرند. به نظر مي‏رسد كه از سال 2013 مورد استفاده قرار گيرند.

 

 • حقوقی
  • قوانين خاص ليزينگ وجود ندارد.
  • شركت‏های اعتبارسنجی وجود ندارد.

 

كانون شركت‏هاي ليزينگ ايالات متحده :

Equipment Leasing & Financing Association (ELFA)

BILL CHOI

Vice President, Research & Industry Services

 

BChoi@elfaonline.org

www.elfaonline.org

 

آقاي بيل چوي به‏ عنوان معاون تحقيقات، تجزيه و تحليل اقتصادی و صنعت خدمات ليزينگ است. او با انجمن ليزينگ از سال 2002 در ارتباط بوده است و مسئوليت انجمن ELFA و كميته بين ‏المللی تحقيقات را به‏ عهده دارد.