لیزینگ املاک اداری

لیزینگ املاک اداری

شرایط اعطای تسهیلات املاک اداری

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش ، جهت استفاده از تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند.

گروه های هدف ذیل با داشتن مدارک لازم و مجوز های مربوطه می توانند متقاضی دریافت تسهیلات باشند.

1- پزشکان ،دندانپزشکان، رادیولوژیست‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر رشته های مربوطه پزشکی،پیراپزشکی، مامایی و… با مجوز از سازمان نظام پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

2- دامپزشکان: (سازمان دامپزشکی کشور)

3- مهندسان: ساختمانی و عمران و…. (سازمان نظام مهندسی)

4- وکلا: کانون وکلای دادگستری (قوه قضائیه)

5- دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

6- کلیه اشخاص ( حقیقی و حقوقی) که دارای شغل و مستندات درآمدی کافی که نیاز به دفترکار اداری می باشند.

شرایط اختصاصی :

1- نرخ سود تسهیلات اعطایی در این بخش با توجه به آخرین مصوبه بانک مرکزی 21% تعیین می گردد.

2- مدت بازپرداخت حداكثر 6 سال مي‌باشد .

3- عمر ملك حداكثر 12 سال از زمان پایان کار ساختمان مي‌باشد.

4- تسهيلات اعطايي حداكثر 60 درصد مبلغ ارزيابي كارشناس رسمی دادگستری تا سقف تعیین شده می باشد.

5- ملك مورد نظر مي بايست ششدانگ، سهل البيع ، بلامعارض ، ارزنده ، واقع در محدوده شهری ، داراي سند اداری با موقعیت و کاربری  اداري داراي پايانكار شهرداري باشد ملک مورد نظر نباید در رهن جایی باشد و یا تا زمان انعقاد قرارداد فک رهن شده و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.)

6- لزوم تنظیم دو مبایعه نامه ( یکی بین لیزینگ و فروشنده و دیگری بین لیزینگ و خریدار)

7- نوع قرارداد در پروتکل املاک اداری قرارداد فروش اقساطی رهنی ( سند بنام مشتری و در رهن لیزینگ)  با اخذ تضامین (يك فقره چك به مبلغ اصل و فرع تسهيلات -يك فقره چك به مبلغ نصف اصل و فرع تسهيلات ) خواهد بود.

شرایط عمومی :

1- سقف تسهیلات اعطایی بر اساس نظریه کارشناسی براي اشخاص حقيقي حداکثر 7.000 میلیون ريال مي باشد .برای اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن سقف تسهیلات می باشد.در صورت ارائه درخواستهای بیش از مبالغ فوق با توجه به وضعیت درامدی متقاضی و تایید کمیته اعتباری قابل بررسی می باشد .

2- كليه هزينه هاي مرتبط با نقل و انتقال ، رهن ، فك رهن ، ارزيابي قیمت و موقعیت ملک( توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد) ، ماليات بر ارزش افزوده ، هزینه بيمه ملک و … به عهده متقاضی است

3- خريد و فروش ملك بين زوجين و افراد تحت تكفل آنان ممنوع است.

4- ملک مورد نظر نباید از اقوام و بستگان نزدیک خریداری شود.

5- مالکیت ملک مورد نظر به متقاضی منتقل نشده باشد و متقاضی صرفا قصد خرید آن را داشته باشد.

6- متقاضی می بایست مستندات شغلی و درامد کافی داشته باشد و بر اساس مدارك مثبته ، درآمد متقاضي محاسبه كه مي بايست 1/5 برابر قسط ماهيانه باشد.

7- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی

مدارک و تعهدات متقاضی:

1- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار

2- گواهی نمونه امضاء محضری خریدار ملک خطاب به لیزینگ صنعت ومعدن

3- ارائه مدارک و مستندات شغلی درآمدی (متقاضی می بایست مستندات شغلی و درامد کافی  داشته باشد و بر اساس مدارك مثبته، درآمد متقاضي محاسبه كه می بايست 1/5 برابر قسط ماهيانه باشد.)

کپی برابر اصل مدارک و مستندات دال بر سرمایه گذاری، در تملک داشتن سایر دارائیها، مستغلات  یا سایر امکانات جانبی

4- کپی برابر اصل سایر مدارک و مستندات مورد نیاز حسب ضرورت بمنظور سنجش اعتبار

5- مدارک و مستندات محل سکونت و محل کار

6- ارائه کپی برابر اصل تمام صفحات سند ملک مورد تقاضا

7- ارائه کپی برابر اصل تصویر پروانه ساختمان

8- ارائه کپی برابر اصل تصویر پایان کار ساختمان

9- ارائه کپی برابر اصل صورتمجلس تفکیکی

10- ارائه کپی برابر اصل تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص لیزینگ

11- اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه) دارای کد رهگیری

12- اخرین قبض برق و تلفن ساختمان (در صورت تشخیص لیزینگ)

13- کدپستی ملک مورد تقاضا

14- جهت اطمینان از بلامعارض بودن ملک معرفی شده جهت اخذ تسهیلات، ارائه تمامی استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط شامل سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری و سایر مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال از سوی خریدار و فروشنده ضروری است.

مدارک و تعهدات فروشنده :

1- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه

2-گواهی نمونه امضاء محضری فروشنده ملک خطاب به لیزینگ صنعت ومعدن

3- مدارک و مستندات محل سکونت

4- ارائه کپی برابر اصل تمام صفحات سند ملک مورد تقاضا

5- ارائه کپی برابر اصل تصویر پروانه ساختمان

6- ارائه کپی برابر اصل تصویر پایان کار ساختمان

7- ارائه کپی برابر اصل صورتمجلس تفکیکی

8- ارائه کپی برابر اصل تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص لیزینگ

9- اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه) دارای کد رهگیری

10- اخرین قبض برق و تلفن ساختمان (در صورت تشخیص لیزینگ)

11- کدپستی ملک مورد تقاضا

12- فروشنده موظف است مورد معامله را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .

13- در صورتيکه مشخص گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

14- فروشنده می بایست قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظيم سند رسمی کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداری ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد.

15- فروشنده مکلف است کليه بدهيهای احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمی تصفيه نمايد.

16- جهت اطمینان از بلامعارض بودن ملک معرفی شده جهت اخذ تسهیلات، ارائه تمامی استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط شامل سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری و سایر مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال از سوی خریدار و فروشنده ضروری است