لیزینگ خودرو کار

لیزینگ خودرو کار

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل خودرو کار

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضی : متقاضی بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر و مرتبط با رشته شغلی داشته باشد.

2- ارائه گواهینامه معتبر رانندگی مطابق با نوع خودرو درخواستی

 • درصورتی که متقاضی راننده نبوده و یا شرایط رانندگی را دارا نمی باشد می تواند یک نفر را بعنوان راننده معرفی نماید.(ارائه مدارک طبق بند (6))

3- سن متقاضی : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

4- فاکتور فروش رسمی /معرفی نامه / مبایعه نامه: ارائه فاکتور رسمی فروش / معرفی نامه معتبر خطاب به لیزینگ صنعت و معدن  یا تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده، خریدار و لیزینگ ( طبق فرمت ارائه شده)

5- خريد و فروش بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان ممنوع است.

6- بازدید و کارشناسی:بازدید خودرو ها  قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد .

7- تعداد کالا :حداکثر تعداد خودرو درخواستی برای هر شخص حقیقی 1 دستگاه به هر کدملی می باشد.

2. مستندات شناسائی فروشنده (خارج از تفاهم نامه)

 • فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی  بنام لیزینگ صنعت و معدن-
 • کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده
 • ارائه مدارک خودرو شامل سند فروش (سند کمپانی)-سند مالکیت(برگ سبز)- کارت خودرو – بیمه – آخرین سند قطعی منقول( در صورت نقل و انتقال)

3. مدت بازپرداخت اعطای تسهيلات

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی  و رعایت عمر مفید خودرو (مطابق بند 5)حداقل 12 و  حداكثر 60 ماه می باشد

4- شرایط اعطای تسهیلات بر اساس نوع خودرو 

 1. تسهیلات کامیونت: حداکثر تا 70درصد مبلغ خودرو تا سقف 6.000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسهیلات بیش از 6.000 میلیون تا سقف 8.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 2. تسهیلات کامیون تک و جفت محور: حداکثر تا 70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 8.000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک وتسهیلات بیش از 8.000 میلیون تا سقف 10.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 3. تسهیلات کامیون کشنده و اتوبوس:
  • روش اول : حداکثر تا 70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 8.000 میلیون ریال با معرفی  ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک وتسهیلات بیش از 8.000 میلیون تا سقف 10.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
  • روش دوم : حداکثر تا 50 درصد مبلغ خودرو تا سقف 10.000 میلیون ریال با معرفی  ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) یا ارائه وثیقه ملکی شهری  در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 4. تسهیلات مینی بوس ، ون، کاروان و آمبولانس: حداکثر تا 70درصد مبلغ خودرو تا سقف 6.000 میلیون ریال با معرفی  ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسهیلات بیش از 6.000 میلیون تا سقف 8.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 5. تسهیلات کاربری های مجاز: حداکثر تا 70درصد ارزش دستگاه  تا سقف 7.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 6. تسهیلات نیسان، وانت و پیکاپ: حداکثر تا 70درصد مبلغ خودرو تا سقف 3.500 میلیون ریال با معرفی  ضامن معتبر (حداقل 2 ضامن معتبر) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسهیلات بیش از 3.500 میلیون تا سقف 7.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک

5- عمر مفید خودرو ها به عنوان نمونه:

با توجه به الزامات قانونی  مبنی بر رعایت عمر مفید کالا در زمان پرداخت تسهیلات، این شرکت بر اساس عمر مفید خودرو ها بر مبنای جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم  اقدام به پرداخت تسهیلات می نماید.

ردیف نوع کالا سازنده عمر مفید طبق جدول استهلاک حداکثر زمان استفاده ( مدت کارکرد) مدت بازپرداخت تسهیلات
1 انواع خودرو داخلی / خارجی 6 سال مستقیم تا 5 مدل پایین تر از مدل سال مدل سال و یک مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات5 ساله
دو مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات4 ساله
سه مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات3 ساله
چهار مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات2 ساله
پنچ مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 1 ساله

6- مستندات شناسائي راننده (درصورتی که متقاضی شرایط لازم را دارا نمی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط وضوابط اقدام به معرفی راننده نماید)

كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی-كپی برابر اصل کارت ملی (پشت و رو) -كپی برابر اصل كارت پايان خدمت (پشت و رو) -كپی برابر اصل گواهینامه (پشت و رو) -سابقه كار رانندگی- ارائه کارت هوشمند رانندگی- ارائه کارت سلامت رانندگی -بارنامه/ نامه از اتحادیه یا شرکتی که بنوان راننده در آنجا فعالیت می کند.