لیزینگ ماشین آلات راهسازی

لیزینگ ماشین آلات راهسازی

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، معدنی و پیمانکاری

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد.

2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

3- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه :ارائه فاکتور/معرفی نامه رسمی فروش خطاب به لیزینگ صنعت و معدن /تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده،خریدار و لیزینگ.

4- بازدید و کارشناسی: بازدید دستگاه ها  قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

2. مستندات شناسائی فروشنده

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی بنام لیزینگ صنعت و معدن

2- کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده

3- مدارک دستگاه(شناسنامه مالکیت ، سند فروش، بیمه ، بنچاق /آخرین سند قطعی منقول (در صورت نقل و انتقال)، فاکتور های خرید، سیاهه خرید و مستنداتی که نشان دهد دستگاه متعلق به فروشنده می باشد الزامی است.

3.مدت بازپرداخت اعطای تسهیلات :

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی و رعایت عمر مفید تجهیزات (مطابق بند 5) حداقل 12 و  حداكثر 60 ماه مي باشد

4. شرایط اعطای تسهیلات بر اساس تضامین :

  1. تسهیلات دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و معدنی حداکثر تا 50 درصد ارزش دستگاه از 500 میلیون ریال تا سقف 1,000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر ( حداکثر سه ضامن معتبر ) / وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی می باشد.
  2. تسهیلات دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و معدنی تا سقف 10.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی

5- عمر مفید تجهیزات  به عنوان نمونه

با توجه به الزامات قانونی مبنی بر رعایت عمر مفید کالا در زمان پرداخت تسهیلات، این شرکت بر اساس عمر مفید انواع تجهیزات بر مبنای جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم  اقدام به پرداخت تسهیلات می نماید.

ردیف نوع کالا سازنده حداکثر زمان استفاده ( مدت کارکرد) مدت بازپرداخت تسهیلات
1 انواع تجهیزات و ماشین آلات راهسازی و معدنی داخلی / خارجی تا 5 مدل پایین تر از مدل سال مدل سال و یک مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 5 ساله
دو مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 4 ساله
سه مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 3 ساله
چهار مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 2 ساله
پنچ مدل پایین تر از مدل سال حداکثر مدت تسهیلات 1 ساله

نکته: پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد، به شرط دارا بودن شرایط و ضوابط اختصاصی این بخش امکانپذیر می باشد.